Inwestycje PERN S.A.

PERN S.A. jako krajowy i regionalny lider logistyki paliwowo-naftowej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, realizuje Politykę Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, PERN S.A. pełnić będzie kluczową rolę w transporcie i magazynowaniu ropy i paliw. Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym stawia przed PERN szereg zadań w zakresie rozwoju infrastruktury, dlatego Spółka podjęła realizację następujących inwestycji:

Rozbudowa infrastruktury magazynowej dla ropy naftowej w Bazie w Gdańsku

W 2017 r. PERN S.A. zakupił w drodze przetargu nieograniczonego od Gminy Miasto Gdańsk działki znajdujące się w sąsiedztwie Bazy Gdańsk. Realizacja robót obejmujących wybudowanie 2 szt. zbiorników magazynowych o pojemności 100 tys. m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozpoczęła się 26 marca 2018 r.

Rozbudowa nowych pojemności magazynowych w Bazie Gdańsk poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego oraz dodatkowe pojemności na magazynowanie zapasów interwencyjnych. Dodatkowo zwiększy elastyczność tłoczeń i usprawnieni transport wielogatunkowy ropy, jak również nastąpi wzrost pojemności magazynowych PERN S.A. w celu poprawy elastyczności działalności operacyjnej i zwiększenia możliwości remontowych.

Do tej pory na terenie bazy magazynowanie ropy naftowej odbywa się w 18 zbiornikach o pojemności 50 tys. m3 każdy. Dzięki tej inwestycji pojemność magazynowa parku zbiornikowego Bazy Gdańsk w ciągu najbliższego roku przekroczy 1 mln m3!

Generalnym Wykonawcą Inwestycji jest Konsorcjum Mostostal Płock S.A. i Mostostal Warszawa S.A. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2020 roku.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Terminalu Naftowym w Gdańsku

Inwestycja ta jest kontynuacją I etapu budowy Terminalu Naftowego Gdańsk, w ramach którego w 2016 r. oddano do użytku sześć zbiorników (każdy po 62,5 tys. m3) o łącznej pojemności 375 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To jedyny taki obiekt w Polsce działający jako surowcowy hub morski. Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym br., zakończenie realizacji planowane jest na październik 2020 r. Docelowo ma powstać pięć zbiorników na ropę naftową: trzy o pojemności 100 tys. m3 każdy oraz dwa o pojemności 45 tys. m3 każdy.

Rozbudowa zwiększy pojemność TNG o 390 tys. m3 – do 765 tys. m3. Dzięki tej inwestycji wzrośnie udział PERN S.A. w rynku polskiej logistyki surowcowej. Inwestycja pozwoli m.in. na lepszą obsługę jednostek wpływających do Naftoportu oraz usprawni transport wielogatunkowy. Dodatkowo zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego i nowe możliwości magazynowania umożliwią gromadzenie zapasów interwencyjnych, co istotnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont– Naftobudowa Sp. z o. o. – jako lider konsorcjum oraz Agat S.A. – partner konsorcjum.

Budowa zbiorników magazynowych w Bazach Paliw

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to istotna inwestycja dla Spółki, jej realizacja ma na celu dalsze umacnianie pozycji PERN jako lidera rynku składowania i magazynowania paliw. Zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego budowę nowych pojemności magazynowych podzielono na trzy etapy.

ETAP I – zrealizowany:

  • BP 1 Koluszki: 2 zbiorniki 32.000 m3
  • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 2 zbiorniki 32.000 m3

Głównym realizatorem zadań ujętych w pierwszym etapie inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Agat S.A.

ETAP II – w trakcie realizacji:

  • BP 1 Koluszki: 1 zbiornik 32.000 m3,
  • BP 3 Boronów: 1 zbiornik 10.000 m3,
  • BP 4 Rejowiec: 2 zbiorniki 32.000 m3,
  • BP 5 Emilianów: 2 zbiorniki 10.000 m3,
  • BP 21 Dębogórze: 2 zbiorniki 32.000 m3,
  • BP 22 Małaszewicze: 1 zbiornik 32.000 m3.

 

ETAP III – obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie w latach 2021-2026 na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanych ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę zbiorników magazynowych o łącznej pojemności około 350 tys. m3. Decyzja o lokalizacji i budowie ww. pojemności magazynowych w Bazach Paliw, zostanie podjęta w latach 2019-2020 na podstawie przyszłych prognoz oraz wyników analiz i konsumpcji paliw.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to odpowiedź Spółki na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki między innymi zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

Budowa drugiej nitki Odcinka Pomorskiego

Budowa II nitki Odcinka Pomorskiego – rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk. To projekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Celem jest stworzenie dodatkowej infrastruktury, która zapewni bezpieczeństwo tłoczeń i stanie się zabezpieczeniem dla transportu ropy naftowej na Odcinku Pomorskim. Rurociąg będzie  przebiegać wzdłuż pierwszej magistrali i przecinać trzy województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, w tym  dziewięć powiatów. Rurociąg ma pracować dwukierunkowo, niezależnie od funkcjonowania istniejącej magistrali. Dzięki temu w sytuacjach awaryjnych możliwe będzie przekierowywanie ropy naftowej z jednego układu do drugiego. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi została wskazana jako jedna z inwestycji strategicznych, ujętych w Ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r. Założony termin zakończenia projektu zwiększającego przepustowość magistrali naftowej to październik 2025 r. Wejście w życie Ustawy ułatwi przygotowanie i realizację inwestycji i pozwoli na skrócenie tego terminu.