O inwestorze

O inwestorze

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowo-paliwowej.

Łącznie Grupa zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych oraz posiada około 4,1 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową i około 2,1 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pern.pl

, O inwestorze

PERN w liczbach

, O inwestorze