Pytania i odpowiedzi

, Pytania i odpowiedzi

Projektowana lokalizacja trasy rurociągu była wynikiem odbytych wizji lokalnych, uzgodnień z przedstawicielami gmin i spotkań z mieszkańcami. Projektowanie trasy rurociągu miało na celu poszanowanie interesów mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów gminnych oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zabudowania, ze względu na obowiązujące przepisy techniczne nie mogą znajdować się bliżej niż 6 m od osi rurociągu (12 m strefa bezpieczeństwa rurociągu, której środek stanowi oś rurociągu – 6 m na każdą ze stron rurociągu). Pompownie, licząc od ogrodzenia, usytuowane będą co najmniej 30 m od budynków, a stacje zasuw co najmniej 15 m od budynków.

, Pytania i odpowiedzi
, Pytania i odpowiedzi

Bezpieczeństwo rurociągu przebiegającego przez tereny w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i osiedli będzie zapewnione dzięki działającym bez przerwy, automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków z rurociągu. Są to niezawodne w działaniu rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji rurociągu.

Całodobowy nadzór nad pracą systemów pełnią doświadczeni operatorzy rurociągu.