Korzyści z realizacji inwestycji

Projekty inwestycyjne podejmowane przez PERN S.A. związane są z realizacją Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, uwzględniającej strategiczne interesy Polski w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

, Korzyści z realizacji inwestycji