O projekcie

Realizacja infrastrukturalnego przedsięwzięcia jakim jest wykonanie produktowego rurociągu przesyłowego na odcinku Boronów – Trzebinia, jest jednym z elementów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przyjętej w 2017 r.

Dokument nawiązuje do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 – Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Zamierzenie inwestycyjne przeprowadzane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Ze strategicznego punktu widzenia, budowa rurociągu Boronów – Trzebinia ma na celu poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Poprzez wykorzystanie istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw. Obecnie Górny Śląsk zaopatrywany jest transportem łączonym (rurociąg, kolej, transport kołowy), bądź koleją.

Tym samym budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia zalicza się do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów.

Przedmiotowy rurociąg relacji Boronów – Trzebinia obejmuje teren 11 miast i gmin, położonych na obszarze dwóch województw:

 • województwo śląskie

  gmina Boronów, miasto i gmina Woźniki, miasto i gmina Koziegłowy, miasto i gmina Siewierz, miasto Poręba, miasto i gmina Łazy, miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków

 • województwo małopolskie

  gmina Bolesław, miasto Bukowno, miasto i gmina Trzebinia

Inwestorem budowy rurociągu jest PERN S.A.

Projekt w liczbach

, O projekcie

Rurociąg produktowy relacji Boronów – Trzebinia będzie przebiegał przez tereny miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego: Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Poręba, Łazy, Dąbrowa Górnicza, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinia.

Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini.

, O projekcie

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.

Rurociąg produktowy Boronów – Trzebinia wyposażony będzie w:

 • liniowe stacje zasuw,
 • rozdzielnie technologiczne,
 • instalacje i obiekty katodowej ochrony rurociągów przed korozją,
 • linie i urządzenia służące do sterowania stacjami zasuw i stacjami ochrony katodowej,
 • linie oraz obiekty i urządzenia systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych dalekosiężnych.