O projekcie

Projekt w liczbach

, O projekcie

Rurociąg produktowy relacji Boronów – Trzebinia będzie przebiegał przez tereny miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego: Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Poręba, Łazy, Dąbrowa Górnicza, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinia.

Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini.

, O projekcie

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.

Rurociąg produktowy Boronów – Trzebinia wyposażony będzie w:

  • liniowe stacje zasuw,
  • rozdzielnie technologiczne,
  • instalacje i obiekty katodowej ochrony rurociągów przed korozją,
  • linie i urządzenia służące do sterowania stacjami zasuw i stacjami ochrony katodowej,
  • linie oraz obiekty i urządzenia systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych dalekosiężnych.