Rozbudowa infrastruktury

rozbudowa infrastruktury, Rozbudowa infrastrukturyW celu zagwarantowania osiągnięcia wymaganych wydajności tłoczeń rurociągu produktowego z Płocka do Trzebini, w ramach projektu realizowana będzie budowa/przebudowa pompowni na trasie istniejącego rurociągu Płock – Koluszki – Boronów.

Na terenie województwa łódzkiego planowana jest budowa nowej Stacji Pomp w miejscowości Jeżów, gmina Wola Krzysztoporska wraz z niezbędną infrastrukturą (np. przyłącze elektroenergetyczne). Przyłącze elektroenergetyczne zlokalizowane będzie na terenach gmin: Wola Krzysztoporska, Rozprza i Gorzkowice. Przez tereny ww. gmin, przebiegać będą podziemne linie  elektroenergetyczne średniego napięcia, które zasilą obiekty w Stacji Pomp w Jeżowie.

Ponadto, w województwie łódzkim planowana jest przebudowa obiektów budowlanych na terenie istniejącej Bazy Paliw w Koluszkach.

Na terenie województwa łódzkiego nie będzie budowany nowy rurociąg produktowy, zakres inwestycji ogranicza się do budowy i przebudowy wyżej wymienionych obiektów.

rozbudowa infrastruktury, Rozbudowa infrastrukturyNa terenie województwa śląskiego planowana jest budowa nowej Stacji Pomp w miejscowości Grabowagmina Mykanów wraz z niezbędną infrastrukturą (np. przyłącze elektroenergetyczne). Przez wyznaczone działki na terenie Gminy Mykanów, przebiegać będą podziemne linie elektroenergetyczne średniego napięcia, które zasilą obiekty w Stacji Pomp w Grabowej.

Ponadto, w województwie śląskim planowana jest przebudowa obiektów budowlanych na terenie istniejącej Bazy Paliw w Boronowie. W ramach przebudowy przewidziano budowę podziemnej linii zasilającej średniego napięcia w obrębie gminy Boronów.

Przyłącza elektroenergetyczne do ww. stacji pomp będą realizowane na głębokości około 0,8 – 1,3 m (całość prac ziemnych).

W związku z realizacją i eksploatacją przyłącza elektroenergetycznego, na działkach przez które będzie przebiegała jego trasa, nastąpi trwałe ograniczenie w ich użytkowaniu. W zakresie ww. ograniczenia nie można będzie lokalizować budynków w pasie eksploatacji o szerokości 2 m (1 m od kabla w obie strony), natomiast jeśli chodzi o pozostałe obiekty budowlane, należy lokalizować je zgodnie z przepisami odrębnymi.

W związku z realizacją opisanych wyżej zadań w trybie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, właściciele nieruchomości znajdujących się w zakresie realizacji inwestycji oraz w zakresie obszaru ograniczenia, otrzymają odpowiednie odszkodowanie, którego wysokość zostanie określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami prawa. Wyżej opisany tryb oraz obowiązujące regulacje prawne przewidują uregulowanie kwestii odszkodowania po realizacji inwestycji.

rozbudowa infrastruktury