Bezpieczeństwo

Strefa bezpieczeństwa rurociągu

Jakie ograniczenia dotyczą strefy bezpieczeństwa rurociągu po zakończeniu budowy?

, Bezpieczeństwo

PERN S.A. dba o zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa realizowanych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem:

, Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem faktycznej eksploatacji rurociągu – tłoczenia produktów naftowych – zostały przeprowadzone czynności potwierdzające bezpieczeństwo techniczne wybudowanej infrastruktury.