Fundacja ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów w trzech obszarach tj.: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Fundacja przeznaczy na dofinansowanie maksymalnie 17 najciekawszych projektów łączną kwotę 255.000,00 zł, co daje 15.000,00 zł na każdy projekt.