Fundacja ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów w trzech obszarach tj.: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Fundacja przeznaczy na dofinansowanie maksymalnie 17 najciekawszych projektów łączną kwotę 255.000,00 zł, co daje 15.000,00 zł na każdy projekt.

W okresie od 30 października br. do 20 listopada br. do Fundacji można składać wnioski o dofinansowanie projektów z trzech obszarów tj.: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Fundacja swoim działaniem, zgodnie ze statutem obejmuje całą Polskę, jednak dodatkowe punkty otrzymają projekty z okolic, w których działalność prowadzą darczyńcy Fundacji czyli: PERN, NAFTOPORT oraz Naftoserwis.

– Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku 2017 nabór będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Mamy też nadzieję, że w wyborze wniosków pomogą nam nasi Ambasadorzy, którzy prześlą do nas opinie dotyczące rekomendowanych przez nich projektów, szczególnie ważnych dla danej społeczności lokalnej – podkreśla Małgorzata Mierzejewska, Członek Zarządu Fundacji Grupy PERN.

NABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

„Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem” powiedział kiedyś Philip Zimbardo. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Takiej szkoły życzymy wszystkim dzieciakom i taki właśnie cel przyświecał Zarządowi Fundacji, gdy ogłaszał nabór wniosków w tym obszarze. Wybrane projekty mają sprawić, aby lekcje były ciekawsze, a wykorzystane podczas nich pomoce dydaktyczne, pomogły rozwinąć u dzieci oraz młodzieży nowe pasje. W tym obszarze wybierzemy maksymalnie 10 projektów.

rozmawialiśmy o inwestycji, Fundacja ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów w trzech obszarachNABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO

Celem naboru wniosków w tym obszarze, jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszenia swojej sprawności i umiejętności. Dofinansujemy zakup sprzętu sportowego dla młodych sportowców, który ułatwi im drogę na podium zwycięzców. Nabór wniosków w tym obszarze dedykowany jest do szkół podstawowych i średnich oraz klubów sportowych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. W tym obszarze wybierzemy maksymalnie 4 projekty.

rozmawialiśmy o inwestycji, Fundacja ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów w trzech obszarachNABÓR WNIOSKÓW NA WSPARCIE PROJEKTÓW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem naboru wniosków w tym obszarze, jest wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujący finansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia pracowni terapeutycznych i treningowych oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć i terapii. Nabór wniosków kierowany jest do szkół, przedszkoli lub ośrodków, które prowadzą specjalistyczne placówki realizujące ciągłą terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych. W tym obszarze wybierzemy maksymalnie 3 projekty.​

rozmawialiśmy o inwestycji, Fundacja ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów w trzech obszarachZasady ubiegania się o wsparcie oraz wzory wniosków znajdują się w zakładce Fundacji na stronie internetowej naszej Spółki – www.pern.pl. Zapraszamy także do śledzenia fanpage’a Fundacji na Facebooku, gdzie zostały opublikowane informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie.