W pierwszych dniach maja rozpoczęły się prace przygotowujące teren pod budowę rurociągu. Pierwszy etap tych prac to odhumusowanie.