W pierwszych dniach maja rozpoczęły się prace przygotowujące teren pod budowę rurociągu. Pierwszy etap tych prac to odhumusowanie, polegające na zebraniu i zabezpieczeniu urodzajnej warstwy gleby.

Dla PERN kwestie dbałości o środowisko naturalne stanowią ważny element prowadzonych inwestycji. Działania Wykonawcy w tym zakresie prowadzone są zgodnie z przyjętymi standardami.

Humus zdejmowany jest na pełną głębokość jego zalegania, zgodnie ze stanem faktycznym. Zdjęty humus składowany jest w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm wynosi około 1,5 m. Pryzmy ułożone są tak, aby spływała po nich woda deszczowa. Dodatkowo, miejsce składowania humusu są zabezpieczone przed zanieczyszczaniem oraz zniszczeniem, w tym także najeżdżaniem przez pojazdy i rozjeżdżaniem ziemi.

Prace realizowane są od kilometra 15 rurociągu (przy autostradzie A1) w kierunku Boronowa.

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzeniu prób rurociągu, nastąpi przywracanie stanu właściwego terenu, a wartościowa dla roślin gleba powróci na swoje miejsce.