Do końca stycznia br. do urzędów wojewódzkich w Krakowie, Katowicach oraz Łodzi zostały złożone dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury odszkodowawczej (w tym protokoły z opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót budowlanych). Decyzje o przyznaniu odszkodowań wydaje właściwy Wojewoda na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego (powołanego przez Wojewodę).