Właściciele gruntów

Ważne informacje dla właścicieli działek, których dane nie figurują w katastrze nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, których dane nie zostały zamieszczone w katastrze nieruchomości proszeni są o sprawdzenie daty wejścia na ich działkę oraz niezwłoczny kontakt z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy Inwestycji.

Listy działek wraz z terminami spotkań w sprawie sporządzenia protokołu wstępnego nieruchomości znajdą Państwo poniżej (listy z kolejnych gmin będą dołączane wraz z postępującymi pracami).

W przypadku braku kontaktu nastąpi komisyjne wejście na działkę w celu sporządzenia protokołu wstępnego bez udziału właściciela.

Osoby kontaktowe:

  • Przedstawiciel GWI, tel. 731 690 900 – w zakresie informacji dotyczących nieruchomości oraz terminu oględzin
  • Kierownik budowy, tel. 668 212 799 – w zakresie informacji o robotach budowlanych

Zawiadomienie zostało zamieszczone również w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • Powiatu Lublinieckiego: KLIKNIJ
  • Powiatu Zawierciańskiego: KLIKNIJ
  • Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: KLIKNIJ
  • Urzędu Miasta Trzebini: KLIKNIJ
  • Powiatu Olkuskiego: KLIKNIJ
  • Urzędu Miasta Sławkowa: KLIKNIJ
  • Urządu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: KLIKNIJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) znajduje się w zakładce RODO – KLIKNIJ