PERN uzyskał komplet dokumentów zezwalających na budowę zakresu podstawowego części obiektowej rurociągu Boronów-Trzebinia.

Do czego potrzebne są takie zgody?

Rurociąg to nie tylko rura biegnąca z Boronowa do Trzebini. Z technicznego punktu widzenia to także cała infrastruktura, która jej towarzyszy. Rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia jest przedłużeniem istniejącego już rurociągu biegnącego z Koluszek do Boronowa. Aby zapewnić odpowiednią jakość przesyłu potrzebne jest wybudowanie lub przebudowanie istniejących już elementów.

Docelowa struktura przesyłu między Płockiem a Trzebinią
Decyzje administracyjne dla części obiektowej inwestycji, Decyzje administracyjne dla części obiektowej inwestycji
Jakie elementy tworzą rurociąg dalekosiężny?
  1. Stacja pomp – wydzielony zespół obiektów budowlanych zlokalizowany na trasie rurociągu dalekosiężnego, służący do podnoszenia ciśnienia transportowanych produktów naftowych.
  2. Stacja zasuw lub liniowa stacja zasuw – zasuwy wmontowane w rurociąg wraz z instalacjami i obiektami towarzyszącymi. Ich zadaniem jest szczelne zamknięcie odcinka rurociągu.
  3. Rozdzielnie technologiczne, nie zawsze zlokalizowane na terenie wydzielonym stacji czy baz magazynowych.
  4. Urządzenia inżynierskie, czyli przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne.
  5. Instalacje i obiekty elektrochemicznej ochrony rurociągów przed korozją.
  6. Linie, sieci i urządzenia elektroenergetyczne do zasilania stacji pomp, baz, stacji zasuw, stacji ochrony katodowej oraz linii sieci i urządzenia do sterowania tymi obiektami,
  7. Linie, sieci i urządzenia łączności oraz systemy telemechaniki.
Co dalej?

Obecnie trwa procedowanie wniosków o wydanie decyzji dot. pozwolenia na budowę dla części liniowej w woj. śląskim i woj. małopolskim oraz wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla Stacji Pomp Grabowa. Następnie złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla tej lokalizacji.

Trwa również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Sukcesywnie odbywają się także dostawy rur i łuków fabrycznych – elementów niezbędnych do budowy rurociągu.