W 2010 r. została opracowana Koncepcja programowo-przestrzenna mająca na celu zwymiarowanie inwestycji budowy rurociągu paliwowego Boronów –Trzebinia jako części składowej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów – Trzebinia pod względem technicznym. Dokument stanowił podstawę do wykonania opracowań ekonomicznych i podejmowania dalszych decyzji inwestycyjnych.