15 marca 2021 r. w gminie Boronów i Woźniki rozpoczną się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Jest to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nieruchomości objętych Decyzją numer 2/2020 (IFXIII.747.10.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 4 sierpnia 2020 r.

Na działkach w obrębie Boronów oraz w obrębach: Woźniki, Babienica, Lubsza, położonych na trasie planowanego rurociągu, geodeci będą wykonywać tyczenia obszaru objętego pracami budowlanymi. Ich prace będą prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników.

GMINA BORONÓW – informacja GMINA WOŹNIKI – informacja