4 maja 2021 r. w gminie Boronów, na terenie działek wskazanych w decyzji lokalizacyjnej Wojewody Śląskiego, rozpocznie się budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia.  Pierwsze prace związane będą z przeglądem saperskim oraz analizą archeologiczną. Następnie przetransportowane zostaną sprzęt budowlany i materiały niezbędne do realizacji inwestycji. Kolejnym etapem będą roboty ziemne (w tym m.in. zdjęcie i zabezpieczenie warstwy humusu).

Informujemy, że prace będą wykonywane w godzinach 7-20. Realizacji może towarzyszyć hałas oraz inne utrudnienia, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Prace budowlane prowadzone będą przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Inwestorem jest PERN S.A.

Dodatkowe informacje na temat inwestycji i prowadzonych prac uzyskać można pod numerami telefonów:

  • 668 212 799 – w zakresie robót budowlanych,
  • 600 329 027 – ogólne informacje dotyczące inwestycji.