To już ostatnie tereny na trasie rurociągu, na których prowadzone są prace geodezyjne. Od 21 kwietnia 2021 r. rozpoczną się pomiary na terenie:

  • powiatu chrzanowskiego: gmina Trzebinia (obręby Siersza, Trzebionka, Wodna, Gaj oraz Czyżówka),
  • powiatu olkuskiego: gmina Bolesław (obręby Krzykawka i Międzygórze) oraz gmina Bukowno
    (obręby Bór Biskupi, Podlesie i Stare Bukowno),
  • powiatu Dąbrowa Górnicza: obręb Łęka i Okradzionów.

Wytyczenie przez geodetów dokładnej trasy przebiegu rurociągu oraz strefy montażowej jest etapem przygotowawczym przed wejściem na teren nieruchomości objętych Decyzją (WI-IV.747.4.7.2020) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz Decyzją numer 3/2020 (IFXIII.747.14.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 21 września 2020 r.

POWIAT CHRZANOWSKI
– informacja
POWIAT OLKUSKI
– informacja
POWIAT DĄBROWA
GÓRNICZA – informacja