Wchodzimy w bardzo intensywny etap inwestycji, kiedy jednocześnie trwają prace przy układaniu rurociągu i kończymy kolejne elementy infrastruktury związanej z budową magistrali Boronów-Trzebinia. Po odbiorze technicznym i pracach rozruchowych zakończyliśmy właśnie przebudowę Stacji Pomp w Płocku.

Modernizacja była niezbędna do odpowiedniego przygotowania rurociągu relacji Płock-Koluszki do zwiększonego przepływu, wynikającego z przyszłego uruchomienia części z Boronowa do Trzebini.

Przypomnijmy, że odcinek Boronów-Trzebinia jest przedłużeniem magistrali Płock-Koluszki-Boronów, dlatego istniejącą już infrastrukturę dostosowujemy do potrzeb dłuższego i bardziej wydajnego rurociągu relacji Płock-Trzebinia.

Przebudowa Stacji Pomp w Płocku obejmowała m.in. przebudowę układu pomiarowego, remont fundamentu jednej z pomp linowych, zabudowę szafy odłącznikowej 6 kV, zabudowę przemiennika częstotliwości oraz montaż chłodzenia tego przemiennika w postaci instalacji klimatyzacji. Wykonano również modernizację centrali p.poż.