Skip to Content

Blog Archives

Spotkania z władzami samorządowymi

Aktualnie prowadzone są spotkania z władzami samorządowymi, których celem jest omówienie dalszego sposobu realizacji inwestycji w oparciu o Specustawę.

Przypomnijmy, że Specustawa jest szczególnym rodzajem regulacji dotyczącej wyłącznie wybranych, ważnych dla pożytku publicznego inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, służącym utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Więcej o specustawie i jej znaczeniu dla realizacji inwestycji prowadzonych przez PERN – KLIKNIJ

3 Czytaj dalej →

Aktualny stan prac w projekcie

27 grudnia 2018 roku PERN zawarł umowę z konsorcjum spółek PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia oraz z INPLUS Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie prac projektowych i pozyskanie prawa do terenu na cele budowlane dla części obiektowej na odcinku Płock – Koluszki – Boronów i rurociągowej relacji Boronów – Trzebinia.

3 Czytaj dalej →

Przygotowanie Studium Wykonalności

Przygotowanie Studium Wykonalności w zakresie identyfikacji uwarunkowań dla realizacji budowy rurociągu Boronów – Trzebinia.

4 Czytaj dalej →

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej

W 2010 r. została opracowana Koncepcja programowo-przestrzenna mająca na celu zwymiarowanie inwestycji budowy rurociągu paliwowego Boronów –Trzebinia jako części składowej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów – Trzebinia pod względem technicznym. Dokument stanowił podstawę do wykonania opracowań ekonomicznych i podejmowania dalszych decyzji inwestycyjnych.

4 Czytaj dalej →
Rurociąg Boronów-Trzebinia