Przygotowanie Studium Wykonalności w zakresie identyfikacji uwarunkowań dla realizacji budowy rurociągu Boronów – Trzebinia.

W 2015 r. firma Arcadis sp z o.o. opracowała Studium Wykonalności w zakresie identyfikacji uwarunkowań dla realizacji budowy rurociągu Boronów – Trzebinia. W Studium Wykonalności szczegółowo przeanalizowano pięć wariantów przebiegu rurociągu pod kątem uwarunkowań z zakresu planowania przestrzennego i środowiska przyrodniczego i kulturowego. Analiza powstała na podstawie wglądu do dostępnych materiałów, wizyt w gminach i wizji lokalnych w terenie. W Studium dokonano również oceny możliwości technicznych ułożenia rurociągu.

Efektem analiz było wskazanie najbardziej prawdopodobnego do realizacji przebiegu trasy rurociągu (korytarza), wykonalnego pod względem technicznym oraz najmniej kolizyjnego w stosunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zagospodarowania i użytkowania terenów.