27 grudnia 2018 roku PERN zawarł umowę z konsorcjum spółek PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia oraz z INPLUS Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie prac projektowych i pozyskanie prawa do terenu na cele budowlane dla części obiektowej na odcinku Płock – Koluszki – Boronów i rurociągowej relacji Boronów – Trzebinia.

W dniu 18.04.2019 r. przyjęte zostały Założenia techniczne stanowiące wytyczne dla wykonawcy prac projektowych. Obecnie prowadzone są działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla części liniowej i obiektowej inwestycji – trwają prace geodezyjne oraz geologiczne na terenach gmin, przez które będzie przebiegał rurociąg.

Dodatkowo firma Arcadis Sp. z o. o. kontynuuje działania w celu pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.