Uzyskaliśmy 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym – dla części liniowej inwestycji budowy rurociągu relacji Boronów – Trzebinia o dł. ok. 97 km.

4 sierpnia 2020 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji: Budowa rurociągu produktowego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w granicach administracyjnych miast i gmin Boronów, Woźniki, Koziegłowy, o łącznej długości ok. 35,5 km.

7 sierpnia 2020 r. uzyskaliśmy decyzję Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla całego przebiegu rurociągu na terenie województwa małopolskiego. Trasa rurociągu w tym województwie będzie przebiegać przez tereny miast i gmin Bolesław, Bukowno, Trzebinia, jej długość wyniesie ok. 25 km.

Uzyskanie przedmiotowych decyzji lokalizacyjnych pozwoli na podjęcie dalszych procedur administracyjnych, w szczególności wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wyżej wymienionych odcinków rurociągu wraz z infrastrukturą.

Obecnie trwa proces pozyskania ostatniej, brakującej decyzji lokalizacyjnej dla części liniowej przedsięwzięcia.