PERN S.A. uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn. „Budowa obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów wraz z niezbędną infrastrukturą” realizowanej w ramach projektu Budowy rurociągu Boronów-Trzebinia. Tym samym posiadamy decyzje lokalizacyjne wymagane dla zakresu podstawowego części obiektowej inwestycji (czyli wszystkie obiekty rozbudowywane i przebudowywane na istniejącym rurociągu oraz nowe obiekty na projektowanym rurociągu, za wyjątkiem Stacji Pomp w miejscowości Grabowa, która stanowiła zakres opcjonalny projektu, realizowany według oddzielnego harmonogramu).

Decyzję lokalizacyjną, zgodnie ze Specustawą, wydaje właściwy miejscowo wojewoda na wniosek inwestora. Jest to decyzja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Obecnie procedowane są również decyzje lokalizacyjne dla części liniowej inwestycji w województwie śląskim i małopolskim.