31 stycznia 2020 roku PERN S.A. ogłosił postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja zakupu obejmującego dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji budowy rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia.

Informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się na Platformie zakupowej dostępnej na stronie www.pern.plSPRAWDŹ

Inwestycja

Rurociąg DN 250 relacji Boronów – Trzebinia o łącznej długości ok. 97 km będzie przebiegał przez tereny 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego.

Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini. Realizacja projektu pozwoli zapewnić odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi realizowana jest w oparciu o Ustawę z 2019 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz wynika z przyjętej przez Radę Ministrów „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.