Pomimo trudnych, zimowych warunków atmosferycznych prace związane z budową rurociągu paliwowego nie zwalniają tempa. W liniowej części inwestycji rozpoczęliśmy roboty już na ponad 2700 działkach, to niemal 90% całej trasy.

Do końca grudnia zdjęto urodzajną warstwę gleby na około 78% całego terenu przewidzianego do odhumusowania. W wykopach ułożono prawie 40 km rurociągu, z czego ponad 31 km zostało już zasypanych.

Wykonano już także 55 ze 102 przekroczeń bezwykopowych. Pod koniec grudnia zakończono prace związane z realizacją najdłuższego przekroczenia bezwykopowego na trasie całej inwestycji (342 m) – pod rzeką Mitręgą w gminie Siewierz. Jest to jedno z trzech przejść bezwykopowych, przy realizacji których zastosowano metodę HDD.

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z rozbudową i modernizacją istniejących obiektów: na Stacji SF-1 w Płocku, w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, Bazie Paliw nr 3 w Boronowie oraz budową nowych stacji pomp: Jeżów i Grabowa. Dla części obiektowej zakończono już działania związane z ułożeniem przyłączy elektroenergetycznych na wszystkich działkach (w sumie 715).