Skip to Content

Blog Archives

Nie zwalniamy tempa

Pomimo trudnych, zimowych warunków atmosferycznych prace związane z budową rurociągu paliwowego nie zwalniają tempa. W liniowej części inwestycji rozpoczęliśmy roboty już na ponad 2700 działkach, to niemal 90% całej trasy.

4 Czytaj dalej →

Zakończyliśmy prace przy przyłączach energetycznych

Pod koniec października dobiegły końca prace związane z doprowadzeniem przyłączy elektroenergetycznych do stacji pomp położonych w miejscowościach Jeżów i Grabowa oraz do Bazy Paliw PERN S.A. w Boronowie.

Całkowita długość przyłączy wynosi ponad 26 km. Prace trwały około 3 miesięcy i prowadzone były na 715 działkach zlokalizowanych w gminach: Boronów, Gorzkowice, Wola Krzysztoporska, Rozprza i Mykanów.

Budowa nowych pompowni (Jeżów, Grabowa) oraz przebudowa infrastruktury w Bazie Paliw w Boronowie na trasie istniejącego rurociągu Płock – Koluszki – Boronów ma na celu osiągnięcie wymaganych wydajności tłoczeń rurociągu produktowego z Płocka do Trzebini. Zakończenie działań w tym zakresie (wliczając w to fazę testów i rozruchu) zaplanowane jest na sierpień 2022 r.

Prace na odcinku liniowym inwestycji, związane z ułożeniem rurociągu, trwają i przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Więcej informacji na temat części obiektowej inwestycji – KLIKNIJ

1 Czytaj dalej →

Postępy prac przy budowie rurociągu Boronów-Trzebinia

Prace związane z budową rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia przebiegają zgodnie z planem i trwają jednocześnie w kilku lokalizacjach.

16 Czytaj dalej →

Kolejny etap prac za nami

W ostatnich dniach lipca zakończyło się przejmowanie gruntów, na których będą prowadzone prace związane z budową stacji pomp Jeżów i Grabowa, przebudową w Bazie Paliw w Boronowie oraz budową przyłączy elektroenergetycznych prowadzących do tych obiektów.

10 Czytaj dalej →

Zakończyła się inwentaryzacja działek zlokalizowanych na trasie budowanego rurociągu Boronów-Trzebinia

Pod koniec czerwca zakończyły się prace związane z przejmowaniem działek, na których zostanie zlokalizowany rurociąg Boronów-Trzebinia oraz towarzysząca mu niezbędna infrastruktura (np. stacje zasuw).

6 Czytaj dalej →

Inwentaryzacja działek – budowa stacji pomp wraz z przyłączami

Z początkiem lipca rozpoczniemy komisyjne opisywanie działek przeznaczonych pod budowę stacji pomp i przyłączy elektroenergetycznych.

6 Czytaj dalej →
Rurociąg Boronów-Trzebinia