Styczeń – zawarcie umowy na realizację robót budowlano-montażowych (z konsorcjum przedsiębiorstw Agat S.A. i Zrug Sp. z o.o., odpowiedzialnych odpowiednio za część obiektową i liniową inwestycji).

Luty-marzec – przekazanie terenów pod budowę w poszczególnych lokalizacjach.

Kwiecień – rozpoczęcie procesu przejmowania działek pod budowę rurociągu i przyłączy elektroenergetycznych.

Kwiecień-lipiec – spotkania przedstawicieli Inwestora i Generalnego Wykonawcy Inwestycji z włodarzami miast i gmin leżących na trasie rurociągu i przyłączy elektroenergetycznych. Celem tych spotkań było przekazanie informacji na temat rozpoczynającej się budowy i tego, jak wpłynie ona na mieszkańców oraz samorządy.

Maj – rozpoczęcie prac właściwych: na początek przystąpiono do robót budowlanych na terenach baz paliw w Koluszkach i Boronowie oraz stacji pomp w Jeżowie.

Czerwiec – rozpoczęcie robót spawalniczych rurociągu i wykonania wykopów pod rurociąg oraz prac w stacji pomp w Grabowej.

22 czerwca – uroczyste, oficjalne rozpoczęcie budowy.

Wrzesień – uprawomocnienie ostatnich decyzji administracyjnych.

Październik – zakończenie prac związanych z budową przyłączy energetycznych do stacji pomp Jeżów, Grabowa i Bazy w Boronowie.

Grudzień – przeprowadzenie kilkusetmetrowego przewiertu HDD pod rzeką Mitręgą.

W pierwszych miesiącach 2022 r. prace budowlane – zarówno te związane z układaniem rurociągu, rozbudową istniejącej infrastruktury, jak i te związane z budową nowej infrastruktury (pompownie Grabowa i Jeżów) – będą kontynuowane.

Po ich zakończeniu nastąpi etap testów oraz uzyskiwania kolejnych decyzji, niezbędnych do zakończenia budowy i rozpoczęcia eksploatacji rurociągu.