Komplet decyzji administracyjnych, Rozpoczęcie prac budowlanych na działkach objętych inwestycją