Prace związane z budową rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia przebiegają zgodnie z planem i trwają jednocześnie w kilku lokalizacjach.

Deszczowy sierpień nie sprzyjał prowadzeniu części robót, gdyż woda zbierała się w wykopach przygotowanych do ułożenia rur oraz kabli. Pomimo tych przejściowych trudności, prace szybko postępują i planowo osiągają kolejne etapy.

W połowie września na budowie rurociągu został już odhumusowany (zdjęta i zabezpieczona żyzna warstwa gruntu) pas montażowy o długości około 45 km, co stanowi blisko 50% całej długości rurociągu. Zespawany odcinek liniowy to około 25 km, a 10 km znajduje się już w wykopie. Prace prowadzone są obecnie na niemal 1800 działkach (z 3046).

Równolegle z układaniem rurociągu, na ponad 400 działkach (z 715) trwa układanie kabla elektroenergetycznego, którym zostanie poprowadzone zasilanie do stacji pomp. Na 17-kilometrowym odcinku wykonanych wykopów położono do tej pory około 16 km kabla. Łączna długość linii kablowych to około 27 km.