W ostatnich dniach lipca zakończyło się przejmowanie gruntów, na których będą prowadzone prace związane z budową stacji pomp Jeżów i Grabowa, przebudową w Bazie Paliw w Boronowie oraz budową przyłączy elektroenergetycznych prowadzących do tych obiektów.

Generalny Wykonawca Inwestycji, z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, na czas realizacji robót przejął 715 działek w gminach Mykanów, Gorzkowice, Wola Krzysztoporska, Rozprza i Boronów. Budowa dwóch stacji oraz przyłączy stanowi element prac związanych z budową rurociągu Boronów-Trzebinia.

Osiągnięcie tego etapu oznacza zakończenie całego procesu czasowego przejmowania gruntów niezbędnych do wybudowania rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca przejęto ostatnią z ponad 3000 działek (zlokalizowanych w 11 gminach Śląska i Małopolski), na terenie których zlokalizowany będzie rurociąg oraz towarzysząca mu niezbędna infrastruktura (np. stacje zasuw).

W obydwu przypadkach procedura wyglądała podobnie: komisja (w składzie: rzeczoznawca, geodeta) przygotowywała protokoły z opisami działek, zawierające informacje dotyczące pasa montażowego zajętego na czas budowy. Komisje spisywały m.in. liczbę i rodzaj drzew, rodzaj upraw, istniejące ogrodzenia, formę zagospodarowania gruntu. Właściciele działek byli z odpowiednim wyprzedzeniem informowani o planowanym przejęciu i proszeni o stawienie się na miejscu w dniu przejęcia, tak aby mogli obserwować pracę komisji, wyjaśnić wszelkie wątpliwości, zadawać pytania dotyczące protokołu czy też zapisać swoje uwagi w protokole.

Inwestor oraz Generalny Wykonawca Inwestycji przeprowadzili także serię spotkań z władzami wszystkich 15 gmin, w których prowadzone będą prace budowlane. Celem tych spotkań było przekazanie samorządowcom informacji nt. inwestycji i przygotowanie na ewentualne pytania od mieszkańców.

Zarówno w przypadku budowy przyłącza elektroenergetycznego i stacji pomp, jak i budowy samego rurociągu, inwestycja została zaplanowana tak, aby przechodziła przez tereny rolne (bardzo często nieużytki czy łąki) i w jak największym stopniu omijała tereny zurbanizowane. Pozwoliło to na sprawne i szybkie przejmowanie gruntów, dzięki czemu budowa rurociągu Boronów-Trzebinia przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.