Widoczną oznaką szybkiego postępu prac budowy rurociągu Boronów-Trzebinia są kolejne kilometry zasypanego wykopu, w którym zostały umieszczone rury. Pod koniec marca około 56% ułożonego rurociągu zostało już zasypane pierwszą warstwą gleby. Następny etap to przywrócenie warstwy humusu, a ostatnim etapem będzie całkowita rekultywacja obszaru zajętego na czas budowy pod pas montażowy.

Wykopanie rowu, ułożenie rur i zasypanie wykopu to tylko pozornie proste czynności. Podczas prac należy zachować dużą staranność, aby cała procedura przebiegła sprawnie. Wszystkie podejmowane czynności wykonujemy z dużą dbałością o oddzielanie od siebie różnych warstw ziemi, żeby należycie je odtworzyć po zakończeniu wszystkich prac.

Podczas wykopywania warstwy gleby odkładamy na osobne pryzmy – oddzielnie humus, czyli żyzną glebę i tzw. martwicę, czyli znacznie uboższą. Przy zasypywaniu rurociągu nakładane są kolejne warstwy gleby. Dzięki temu po zakończeniu całego procesu budowy, rolnicy będą mogli kontynuować swoją działalność bez przeszkód i negatywnych skutków dla jakości upraw.

Poniżej prezentujemy stan realizacji inwestycji po pierwszym kwartale 2022 roku.

, Już ponad 50% rurociągu zasypane