Geodeci pracujący w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia wkrótce pojawią się w trzech kolejnych powiatach. Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczną się pomiary na terenie:

  • powiatu będzińskiego: gmina Siewierz (obręby Siewierz, Leśniaki, Żelisławice, Słowik, Gołuchowice) oraz gmina Sławków (obręb Sławków),
  • powiatu myszkowskiego: gmina Koziegłowy (obręby Markowice, Winowno, Pińczyce, Wojsławice, Cynków, Krusin, Zabijak),
  • powiatu zawierciańskiego: gmina Poręba (obręby Niwki i Krzemienda) oraz gmina Łazy (obręby Chruszczobród, Chruszczobród-Piaski, Wiesiółka, Trzebyczka, Wysoka, Niegowonice).

Wytyczenie przez geodetów dokładnej trasy przebiegu rurociągu oraz strefy montażowej jest etapem przygotowawczym przed wejściem na teren nieruchomości objętych Decyzją numer 2/2020 (IFXIII.747.10.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 4 sierpnia 2020 r. oraz Decyzją numer 3/2020 (IFXIII.747.14.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 21 września 2020 r.

POWIAT BĘDZIŃSKI – informacja POWIAT MYSZKOWSKI – informacja POWIAT ZAWIERCIAŃSKI – informacja