Z początkiem lipca rozpoczniemy komisyjne opisywanie działek przeznaczonych pod budowę stacji pomp i przyłączy elektroenergetycznych.

W gminach Mykanów i Boronów (woj. śląskie) oraz Rozprza, Gorzkowice i Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie) na początku lipca rozpocznie się inwentaryzacja działek, na których wybudowane zostaną stacje pomp oraz przyłącza elektroenergetyczne zasilające te obiekty. Budowa nowych stacji pomp wraz z przyłączami, to jeden z elementów rozbudowy infrastruktury na istniejącym odcinku rurociągu Płock-Koluszki-Boronów.

Prace komisji, dokonujących inwentaryzacji nieruchomości, to ostatni etap działań przygotowawczych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zgodnie z przepisami, właściciele gruntów zostali poinformowani o oględzinach z odpowiednim wyprzedzeniem (wynoszącym minimum 28 dni).

Rezultatem prac będzie sporządzenie protokołu opisującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Po zakończeniu budowy oględziny zostaną powtórzone. Dwa powstałe w ten sposób protokoły staną się podstawą do wyliczenia i wypłaty odszkodowania.

Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości prosimy o obecność podczas oględzin (zgodnie z harmonogramem wysyłanym właścicielom przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji). Nieobecność uprawnionych osób (właścicieli czy ich pełnomocników) nie będzie wstrzymywała rozpoczęcia robót – w takim przypadku protokoły opisujące stan zagospodarowania nieruchomości zostaną spisane przez komisję powołaną przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji.

Zapewniamy, że komisyjne opisanie stanu zagospodarowania nieruchomości jest prowadzone z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.