31 maja 2021 r. w 4 gminach woj. łódzkiego i śląskiego rozpoczną się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną rozbudową infrastruktury na rurociągu Płock – Koluszki – Boronów.

Rurociąg paliwowy Boronów – Trzebinia, jako jedna ze strategicznych inwestycji sektora naftowego, jest ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby całe przedsięwzięcie dobrze spełniało swoją funkcję, Inwestor prowadzi budowę i przebudowę elementów na istniejącym już rurociągu relacji Płock – Koluszki – Boronów, w tym także ułożenie przyłączy elektroenergetycznych do zasilania infrastruktury.

W ramach tego przedsięwzięcia geolodzy będą prowadzili prace w gminach:

Jest to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nieruchomości objętych Decyzjami numer 1/2020 (GPB I.747.6.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 20 lipca 2020 r. i Decyzją numer 4/2020 (IFXIII.747.27.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 11 grudnia 2020 r. Prace geodetów będą prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.