Obecnie trwają prace związane z pozyskiwaniem opinii i uzgodnień wymaganych w trybie Specustawy, w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych dla części liniowej i obiektowej inwestycji. Trwa procedura pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca dokumentacji projektowej kontynuuje działania związane z opracowaniem dokumentacji, uzgadnianiem dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz przygotowaniem wniosków o wydanie zgód wodno-prawnych.

Jednocześnie PERN S.A. prowadzi współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, m.in. organizowane są spotkania w Urzędach Wojewódzkich – Małopolskim, Śląskim i Łódzkim.