Pod koniec czerwca zakończyły się prace związane z przejmowaniem działek, na których zostanie zlokalizowany rurociąg Boronów-Trzebinia oraz towarzysząca mu niezbędna infrastruktura (np. stacje zasuw). Działania prowadził Generalny Wykonawca Inwestycji.

Ze względu na skalę inwestycji (rurociąg będzie liczył 97 kilometrów i przebiegać będzie przez 11 gmin Śląska i Małopolski), oględziny nieruchomości były prowadzone jednocześnie przez kilka komisji, w skład których każdorazowo wchodzili rzeczoznawca i geodeta. Komisje dokonały inwentaryzacji łącznie aż 3046 działek. W znakomitej większości były to tereny rolne (często nieużytki), trasa rurociągu została bowiem zaplanowana tak, aby w jak największym stopniu omijać tereny zamieszkałe.

Efektem prac komisji są protokoły opisujące stan zagospodarowania nieruchomości w chwili ich zajęcia. Komisje spisywały m.in. liczbę i gatunki drzew, rodzaj upraw, istniejące ogrodzenia oraz formę zagospodarowania gruntu. Wszystkie te informacje posłużą – wraz z podobnym protokołem przygotowanym po zakończeniu budowy – do wyliczenia należnego odszkodowania.