Trwają prace przy budowie rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia i obejmują już 96% obszaru przeznaczonego pod tę inwestycję. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa płynne.

Pod koniec stycznia liczba działek, na których rozpoczęto prace, wyniosła ponad 3600. Na części z nich działania zostały już zakończone, ale zanim zostaną oddane właścicielom do użytkowania, musi zostać przeprowadzona ponowna inwentaryzacja. Stanowi ona podstawę do oszacowania wysokości odszkodowania i dlatego będzie możliwa dopiero po wykonaniu wszystkich robót na całej trasie rurociągu oraz po przeprowadzeniu testów. Przypominamy, że więcej informacji na temat można znaleźć TUTAJ.

, Styczeń na budowie – aktualny stan prac

W sumie wykonano już 61 przekroczeń bezwykopowych, dzięki czemu infrastruktura i elementy ważne przyrodniczo pozostały nienaruszone.

W kolejnych tygodniach nadal będą realizowane prace związane z rozwózką rur na trasie rurociągu, ich spawaniem oraz wykonywaniem kolejnych kilometrów wykopów.

Niezależnie od postępów prac przy budowie rurociągu, kontynuowane są także roboty w części obiektowej – w bazach paliw oraz w nowych stacjach pomp. W styczniu rozpoczęto działania związane z budową węzła przyjęcia produktu na terenie Terminala Paliw w Trzebini.