PERN uzyskał ostatnie dla części liniowej rurociągu Boronów-Trzebinia pozwolenie na budowę – w województwie małopolskim i tym samym zakończył etap kompletowania zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia jego budowy.

Przedłużenie rurociągu oznacza ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami, co przełoży się na mniejszą liczbę autocystern, a to w efekcie większe bezpieczeństwo na drogach oraz  mniej spalin i hałasu, tak uciążliwych dla okolicznych mieszkańców.

Zielone światło na rozpoczęcie budowy

W zeszłym roku PERN uzyskał decyzje środowiskowe (wskazują, jak należy zaprojektować i zrealizować przedsięwzięcie tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne) i lokalizacyjne dla tej inwestycji. Pozwolenie na budowę to ostatnia decyzja administracyjna, która jest niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Wydanie pozwoleń na budowę dla części liniowej w województwie śląskim i małopolskim oznacza, że wykonawca inwestycji może przystąpić do prac.

Przed ich rozpoczęciem, z odpowiednim wyprzedzeniem, gmina oraz jej mieszkańcy zostaną o tym poinformowani. Każdy dostanie zestaw niezbędnych informacji dotyczących podstawowych spraw związanych z projektem.

Wykonawcy inwestycji

Wykonawcą prac jest konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo AGAT S.A., z siedzibą w Koluszkach (lider), ZRUG Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (partner).

Więcej informacji

Pytania dotyczące przebiegu inwestycji prosimy przesyłać na adres:

Komplet decyzji administracyjnych, Komplet decyzji administracyjnych