, Magazynowanie ropy i produktów naftowych

Magazynowanie ropy i produktów naftowych

, Magazynowanie ropy i produktów naftowych

Baza magazynowa lub baza paliw to zespół obiektów budowlanych zlokalizowany na terenie wydzielonym, przeznaczonych do magazynowania i/lub przeładunku ropy naftowej i paliw.

Na powierzchni kilkudziesięciu hektarów (a czasem większej) zlokalizowane są zlokalizowane są zbiorniki magazynowe, rurociągi technologiczne oraz pozostałe instalacje, m.in. pompownie, zbiorniki przecieków, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, łączności, automatyki i sterowania, zbiorniki i sieć przeciwpożarowa.

, Magazynowanie ropy i produktów naftowych
, Magazynowanie ropy i produktów naftowych

Większość baz paliw w Polsce budowana jest na powierzchni ziemi – ze zbiornikami naziemnymi stalowymi, cylindrycznymi, o osi głównej pionowej. Wymóg takiej konstrukcji zbiornika podyktowany jest dwoma głównymi czynnikami: ekonomiką magazynowania (dążenie do minimalizacji strat podczas napełniania i opróżniania zbiornika) oraz ekonomiką budowy zbiornika (dążenie do uzyskania określonej pojemności magazynowej przy minimum nakładów inwestycyjnych). Ponadto magazyny cylindryczne są łatwe i tanie w wykonaniu, ze względu na jednokrzywiznową powłokę.

Zbiorniki PERN

PERN S.A. posiada 23 czynne bazy magazynowe, w tym 19 na paliwa płynne i 4 na ropę.

Każda baza to kilka zbiorników, gdzie przechowywany jest surowiec i paliwa. W skład infrastruktury PERN wchodzi 68 zbiorników na ropę naftową i 366 zbiorników na paliwa płynne. Aktualnie trwa proces rozbudowy parków zbiornikowych o kolejne pojemności.

Standardowy zbiornik PERN ma charakter magazynowo-rozliczeniowy, dwupłaszczowy, o osi głównej pionowej, z monitoringiem szczelności dna, układem detekcji węglowodorów, systemem sygnalizacji pożaru, układem pomiarowym poziomu medium, gęstości i temperatury medium oraz sygnalizacji położenia oraz poziomu dachu.

Wykonany jest ze stali, z wykorzystaniem metody spawania. Całość powierzchni magazynowej przykryta jest dachem pływającym (pontonowo-membranowym).

Parametry techniczne największego zbiornika w infrastrukturze PERN

  • Pojemność nominalna zbiornika – 100.000 m3
  • Średnica wewnętrzna osłony zbiornika – 84,2 m
  • Średnica wewnętrzna płaszcza zbiornika – 80 m
  • Wysokość zbiornika – 22.526 m
  • Wysokość osłony – 18.724 m
, Magazynowanie ropy i produktów naftowych

Ciekawostka

Zbiornik na ropę o poj. 100 tys. m3 mógłby w swoim wnętrzu zmieścić samolot AIR FORCE ONE.

, Magazynowanie ropy i produktów naftowych

* Rysunek poglądowy, widok zbiornika i samolotu z boku.