Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Trzebinia na spotkanie informacyjne. Tematem rozmowy będzie projekt budowy rurociągu paliwowego.

25 września (środa), godz. 17.00, Dwór Zieleniewskich w Trzebini, ul. Piłsudskiego 47a

W trakcie spotkania przedstawiciele Inwestora – PERN S.A. – omówią założenia inwestycji. Przedstawią cel budowy, harmonogram, jak również zasady realizacji projektu inwestycyjnego i korzyści dla regionu. Zaprezentują także znaczenie inwestycji dla zapenienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu. Spotkanie informacyjne jest ważnym elementem komunikacji, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału.

Budowa rurociągu Boronów-Trzebinia jest jedną z kluczowych inwestycji realizowanych przez PERN S.A. Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini.

Spółka PERN podjęła szereg projektów inwestycyjnych, które mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizuje w ten sposób rolę kluczowej Spółki sektora naftowego, która została jej przydzielona na mocy Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.