25 września 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia. Z mieszkańcami gminy Trzebinia rozmawialiśmy o inwestycji liniowej PERN.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Burmistrza Jarosława Okoczuka. Jego celem było przybliżenie mieszkańcom projektu budowy rurociągu, szczególnie z perspektywy aspektów, które mają bezpośredni wpływ na lokalną społeczność.

W pierwszej części przedstawiciele Inwestora (PERN) i Wykonawców (PGNiG GAZOPROJEKT i InPlus) przedstawili ogólny harmonogram realizacji inwestycji, jej znaczenie oraz uwarunkowania prawne. Wyjaśniali jak powstaje trasa rurociągu. Pokazali złożoność uwarunkowań przebiegu rurociągu, który musi uwzględnić planista i projektant. Są to m. in. analizy środowiskowe, ukształtowanie terenu, zapisy studiów MPZP, bliskość zabudowań i infrastruktury urbanistycznej i inne.

Kwestie prawnerozmawialiśmy o inwestycji, Rozmawialiśmy o inwestycji liniowej PERN

Prezentujący zwrócili uwagę zebranym na nowy porządek prawny wynikający z realizacji inwestycji zgodnie ze specustawą. Omówili wynikające z tego uwarunkowania i ograniczenia dla właścicieli działek, gminy i inwestora. Choć specustawa ułatwia prowadzenie inwestycji, PERN zadeklarował, że wszelkie sprawy trudne chce rozwiązywać na drodze dialogu społecznego oraz wzajemnego zrozumienia.

Projektanci zaprezentowali przebieg rurociągu w gminie. Metr po metrze odnosząc się do przebiegu całego rurociągu i tłumacząc skąd wynika taki przebieg trasy. Każdy fragment projektowanego rurociągu został omówiony i przedstawione zostały szczegóły prac. Zwłaszcza w tych miejscach, które zostały zmodyfikowane w stosunku do wcześniejszej propozycji.

Przebieg trasy inwestycji liniowej w gminie Trzebinia

Mieszkańców interesowała kwestia odszkodowań. Przedstawiciele Inwestora wyjaśnili, że w związku z prowadzoną inwestycją właścicielom działek będą przysługiwały 2 rodzaje odszkodowań. Pierwsze z tytułu wyrządzonych szkód i drugie z tytułu utraconych korzyści.

O inwestycji liniowej

W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o inwestycji indywidualnie z właścicielami działek, przez które projektowane jest przejście rurociągu. Projektanci zadbali o wydruki szczegółowych map. Każdy mieszkaniec Trzebini mógł dokładnie przyjrzeć się trasie rurociągu i uzyskać informację w jaki sposób wpłynie ona na użytkowanie gruntów, które posiada. W kilku szczególnie trudnych przypadkach projektanci skontaktują się bezpośrednio z właścicielami działek, aby wyjaśnić pojawiające się wątpliwości.

Prowadzący podziękowali za spotkanie i zachęcili do odwiedzania strony www.boronowtrzebinia.pl, na której publikowane są najważniejsze informacje dotyczące inwestycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat inwestycji liniowej Boronów-Trzebinia – KLIKNIJ