Prace związane z budową rurociągu Boronów-Trzebinia realizujemy równolegle w kilku lokalizacjach. Jednocześnie prowadzimy prace budowlane związane z kolejnymi odcinkami rurociągu oraz oddajemy nieruchomości, na których zakończyliśmy już naszą działalność.

Pierwsze zwroty gruntów

W ostatnich tygodniach w gminie Boronów zwróciliśmy nieruchomości, na których prowadziliśmy roboty związane z przyłączami elektroenergetycznymi. W kolejnych miesiącach będziemy zwracać grunty w pozostałych lokalizacjach – w Jeżowie i Grabowej. W drugiej połowie sierpnia rozpoczniemy zwrot nieruchomości we wszystkich jedenastu gminach, przez które przebiega rurociąg.

Rozpoczęliśmy prace na 3761 działkach = 100% zakresu, oddaliśmy 61

Najdłuższy przewiert w ramach inwestycji pod infrastrukturą drogową

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem przewiertu HDD pod autostradą A1 w gminie Woźniki. Przewiert, liczący 250 metrów długości, będzie najdłuższym przekroczeniem bezwykopowym w technologii HDD pod infrastrukturą drogową wykonanym w ramach inwestycji. Technologia HDD umożliwiła ułożenie rurociągu na około 15 m pod poziomem nawierzchni autostrady. Działania związane z przewiertem sfinalizujemy w ciągu miesiąca.

Przypomnijmy, że niedawno zakończyły się i zostały odebrane prace związane z przebudową Stacji Pomp w Płocku. Były one powiązane pośrednio z budową rurociągu Boronów-Trzebinia – celem przebudowy było bowiem przygotowanie rurociągu Płock-Koluszki do zwiększonego przepływu. Przed nami jeszcze pięć takich odbiorów obiektów, a finałem będzie odbiór końcowy całej inwestycji.

Poniżej prezentujemy stan realizacji inwestycji:

, Kolejne etapy za nami